Журі грантової програми “Talents for Ukraine” від KSE Foundation визначило нову переможницю програми – нею стала демографиня Елла Лібанова.

Пані Елла все життя присвятила вивченню демографічних процесів.

Українська науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, докторка економічних наук, професорка, заслужена економістка України – далеко не вичерпний перелік її досягнень. Елла Лібанова тричі була нагороджена орденом княгині Ольги I, II і III ступенів – державною нагородою для відзначення жінок за особливі заслуги.

Саме пані Елла запровадила методику вимірювання людського розвитку регіонів, яку щорічно для розрахунків використовує Державна служба статистики України.

Вона є членкинею Міжнародного союзу демографів, експертом ООН з питань демографії, старіння населення, людського розвитку, їй належать вже понад 500 статей, опублікованих в українських, закордонних та міжнародних виданнях, зокрема ООН, Світового банку, ЮНІСЕФ, МОМ, МОТ, Фонду народонаселення, центру Вудро Вілсона тощо. Дослідження Елли Лібанової охоплюють сферу демографії, гендерних проблем та проблем старіння населення, ринку праці, якості життя, людського розвитку, формування людського капіталу та резільєнтної економіки.

Упродовж 16 років вона очолює Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, є першою жінкою – членом Президії НАН, академіком-секретарем Відділення економіки НАН України, систематично читає лекції для студентів, політиків, журналістів. Під її керівництвом захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 14 – кандидата економічних наук.

Пишаємось бачити пані Еллу серед переможців “Talents for Ukraine”!

Гранти від KSE Foundation отримали вже понад сотня талановитих українців! Детальніше про них: https://foundation.kse.ua/peremozhtsi

KSE Foundation щодня працює для підтримки людей і розвитку інноваційної України через освіту завдяки благодійникам і партнерам.
Пожертвувати